Nieuws

Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen zijn op de Dapper geopend door illistrator Juliette de Wit. Bekend van de boekenserie Spekkie en Sproet. Het speellokaal was sfeervol ingericht als huiskamer. De hele ochtend konden de kinderen genieten van de voorlees- en tekenkunsten van Juliette. Hiervoor was elke groep gekoppeld aan een maatjesgroep. Tijdens het verdere verloop van de Voorleesdagen zullen de maatjes elkaar opzoeken om samen te gaan voorlezen.  

Wij zijn een IPC school

Alles verandert: werk, carrières, de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat vraagt om ander onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet om kennis alleen. Om je staande te houden heb je meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een eigentijds programma voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen. Het werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken....lees hier verder.  

To Top