Slide Slide Slide

Praktische info

Schooltijden

De Dapper werkt met een continurooster. De schooltijden voor alle groepen zijn gelijkmatig over de week verdeeld.

  • Lestijden van maandag t/m vrijdag: 08.45 uur – 14.15 uur.
  • Leerlingen verzamelen op het plein: 08.35.

Ziek melden

Als een kind ziek is of om andere geldige reden niet naar school kan, geef dat dan het liefst in de ochtend tussen 08.00 uur en 08.30 door aan onze administratie. Tel: 020-6939100

Naschoolse Opvang

Voor de naschoolse opvang werken wij samen met Smallsteps Flevohof, een gezellige, huiselijke buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. BSO Flevohof is geopend op schooldagen tot 18.45 uur. De kinderen worden opgehaald van school. Ook in de schoolvakanties zijn ze open. En bij studiedagen kunt u daar ook terecht.

Smallsteps Flevohof

Soembawastraat 63

06-31747611

Gezondheidsonderzoek

Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van vijf- en tienjarigen onderzocht, op school. Ouders krijgen hier bericht over. Negenjarigen krijgen een oproep voor een inenting (BMR, DTP) en meisjes worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.

Bijzonder Verlof

Voor bijzonder verlof buiten de standaard vrije dagen en vakanties moet speciale toestemming worden gevraagd. Dit kun je doen bij onze administratie. Je kunt de formulieren ook zelf downloaden.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs betekent eigenlijk dat elk kind anders is en een passende omgeving of plekje nodig hebben om volledig tot bloei te kunnen komen. Het ene kind heeft daarbij wat meer hulp nodig dan het andere. Die hulp krijgen ze meestal gewoon op hun eigen basisschool. Als één van onze kinderen extra zorg en aandacht nodig heeft, proberen we dat te regelen. Natuurlijk in overleg met de ouders. De Dapper heeft daar al veel ervaring in opgebouwd. Soms kan onze school die extra zorg niet bieden. We gaan dan samen met de ouders en andere betrokken op zoek naar een instantie die deze extra zorg wél kan bieden. Want kinderen die niet op tijd de juiste begeleiding krijgen, lopen gemakkelijk een achterstand in hun ontwikkeling op. En dát willen we graag voorkomen.

Ouder- en kindadviseur  

Onze ouder- en kindadviseur is Camiël Kesser. Hij is per februari 2020 met veel energie en plezier gestart.

Camiël zal in elk geval iedere donderdagochtend tussen 8:45 en 11:00 uur op de Dapper zijn voor het beantwoorden van allerhande vragen. U kunt ook op een ander moment een afspraak met hem maken door contact met hem op te nemen. Hieronder zijn gegevens.

Camiël Kesser
Tel: 06-36531434
Mail: c.kesser@oktamsterdam.nl
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag
Inloop de Dapper: donderdag 8:45-11:00 uur

Gezonde school

We zijn een gecertificeerde sportactieve school. Sport is één de vier pijlers waar De Dapper voor staat. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarom doen we enthousiast mee aan projecten zoals Schoolfruit en JUMP-in. JUMP-in is een initiatief van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de GGD Amsterdam en zorgt dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar voldoende bewegen en gezond eten. We hebben een lekker grote sportzaal met kleedkamers en douches die ná schooltijd ook gebruikt worden door diverse sportclubs. Basketbal, volleybal, korfbal, atletiek en turnen zijn slechts een kleine greep uit de gastlessen die je er kunt volgen. In het kader van Gezond Gedrag is er op vrijdag extra gym en krijgen de kinderen tijdens de ochtendpauze water en fruit.

Lunch en Pauze
De kleuters lunchen altijd gezellig in hun eigen klas met een overblijfouder. De groepen 4 t/m 8 lunchen in twee shifts, ze lunchen in hun eigen klas samen met een overblijfouder. Na de lunch mogen de kinderen lekker buiten spelen en zijn er naast de overblijfouders, altijd nog 2 leerkrachten aanwezig op het plein.
To Top