Slide Slide Slide

Praktische info

Schooltijden

De Dapper werkt met een continurooster. De schooltijden voor alle groepen zijn gelijkmatig over de week verdeeld.

  • Lestijden van maandag t/m vrijdag: 08.30 uur – 14.00 uur.
  • School open: 08.20.

Ziek melden

Als een kind ziek is of om andere geldige reden niet naar school kan, geef dat dan het liefst in de ochtend tussen 08.00 uur en 08.30 door aan onze administratie. Tel: 020-6939100

Naschoolse Opvang

Voor de naschoolse opvang werken wij samen met Smallsteps Flevohof, een gezellige, huiselijke buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. BSO Flevohof is geopend op schooldagen tot 18.45 uur. De kinderen worden opgehaald van school. Ook in de schoolvakanties zijn ze open. En bij studiedagen kunt u daar ook terecht.

Smallsteps Flevohof
Soembawastraat 63
1095 VZ Amsterdam
06-31747611

Gezondheidsonderzoek

Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van vijf- en tienjarigen onderzocht, op school. Ouders krijgen hier bericht over. Negenjarigen krijgen een oproep voor een inenting (BMR, DTP) en meisjes worden opgeroepen voor de HPV-vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.

Bijzonder Verlof

Voor bijzonder verlof buiten de standaard vrije dagen en vakanties moet speciale toestemming worden gevraagd. Dit kun je doen bij onze administratie. Je kunt de formulieren ook zelf downloaden.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs betekent eigenlijk dat elk kind anders is en een passende omgeving of plekje nodig hebben om volledig tot bloei te kunnen komen. Het ene kind heeft daarbij wat meer hulp nodig dan het andere. Die hulp krijgen ze meestal gewoon op hun eigen basisschool. Als één van onze kinderen extra zorg en aandacht nodig heeft, proberen we dat te regelen. Natuurlijk in overleg met de ouders. De Dapper heeft daar al veel ervaring in opgebouwd. Soms kan onze school die extra zorg niet bieden. We gaan dan samen met de ouders en andere betrokken op zoek naar een instantie die deze extra zorg wél kan bieden. Want kinderen die niet op tijd de juiste begeleiding krijgen, lopen gemakkelijk een achterstand in hun ontwikkeling op. En dát willen we graag voorkomen.

Ouder- en kindadviseur  

Mijn naam is Judith van Elmpt. Sinds januari 2015 werk ik als ouder- en kindadviseur op deze school en uw wijk. U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is, maken we samen een plan. Ik kan uw kind helpen met tips, gesprekken of een training. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt.

Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam Oud- Oost. Daarin werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken. En ook de jeugdgezondheidszorg wordt voortaan vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van mijn collega’s.

Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houd ik spreekuur in de wijk OKC  (Ouder- en Kindcentrum) Pontanusstraat 278  en op school. Ik ben onafhankelijk van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 06-47574243 ,of emailadres j.vanelmpt@oktamsterdam.nl . Meer informatie: www.oktamsterdam.nl.

Jump-In

We zijn een gecertificeerde sportactieve school. Sport is één de vier pijlers waar De Dapper voor staat. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarom doen we enthousiast mee aan projecten zoals Schoolgruiten en JUMP-in. JUMP-in is een initiatief van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en de GGD Amsterdam en zorgt dat kinderen tussen de vier en twaalf jaar voldoende bewegen en gezond eten. We hebben een lekker grote sportzaal met kleedkamers en douches die ná schooltijd ook gebruikt worden door diverse sportclubs. Basketbal, volleybal, korfbal, atletiek en turnen zijn slechts een kleine greep uit de gastlessen die je er kunt volgen. In het kader van Gezond Gedrag is er op vrijdag extra gym en krijgen de kinderen tijdens de ochtendpauze water en fruit.

Lunch en Pauze

De kleuters lunchen altijd gezellig in hun eigen klas met een overblijfouder. De groepen 4 t/m 8 lunchen in twee shifts, ze lunchen in hun eigen klas samen met een overblijfouder. Na de lunch mogen de kinderen lekker buiten spelen en zijn er naast de overblijfouders, altijd nog 2 leerkrachten aanwezig op het plein.

 

To Top