Start vrije school op OBS de Dapper

Met name dankzij de bevlogenheid en het doorzettingsvermogen van een groep ouders in (Oud) Oost zal binnen obs De Dapper in april een tweede onderwijsstroom starten: een vrijeschool. Daarmee worden op De Dapper twee soorten onderwijs aangeboden, waartussen ook regelmatig zal worden samengewerkt. De Dapper en ons schoolbestuur Staij werken hierbij samen met de Stichting Geert Groote School.

Voor ouders met belangstelling voor de vrijeschool: vanaf vandaag is het mogelijk uw kind aan te melden. Dit kan via dit formulier. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.vrijeschoolamsterdamoost.nl, de website van de ouderinitiatiefgroep. Wij zijn bezig met het opbouwen van een vrijeschoolteam met een coördinator en leerkrachten. U kunt eventuele vragen of opmerkingen richten aan vrijeschoolamsterdamoost@obsdedapper.nl.

To Top