Startgesprekken

Net als vorig schooljaar wordt u binnenkort uitgenodigd voor een startgesprek met de nieuwe leerkracht van uw kind. Dit gesprek levert ons waardevolle informatie op; we zijn erg benieuwd naar uw inbreng. U krijgt daarom binnenkort  een vragenlijst met daarbij het verzoek om voorafgaand aan het gesprek de vragen in te vullen. Dit vergemakkelijkt het gesprek.
We verwachten dat u allen gehoor geeft aan de uitnodiging; het draagt bij aan een goede start van uw kind in het nieuwe leerjaar.

To Top