Les in succes

Succes verbindt. Samen leren, samen leven in je eigen buurt

Op de Dapper verbinden we leren met succes bereiken. De basis voor een succesvol leven later ligt thuis en op school. Het belang van succes hangt samen met iedere stap in ontwikkeling. Op de Dapper leggen wij het fundament voor het voortgezet onderwijs. Om succesvol te worden. In het leven, met een loopbaan. De Dapper gaat uit van de mogelijkheden die er voor iedereen zijn. Van de successen die iedereen kan boeken.Succes is er om te verdienen. Juist als verwachtingen achterblijven. Dan is extra aandacht nodig. En energie om in succes te denken. De Dapper is de school die daar aan wil werken. Door les te geven in succes. Door nieuwe manieren van leren in te zetten. Aan de hand van resultaten en op basis van pionieren. Door succes in en vanuit de school als stip op de horizon te zetten, zorgen we voor nieuwe mogelijkheden. Voor iedereen die bij onze school betrokken is. Succes verbindt, succes is er om met elkaar te delen. Maar succes kan niet zonder lef. Dapper zijn. In denken en doen.

 

Ons onderwijsaanbod is gebaseerd op vijf pijlers:

1 Goed onderwijs, van 2,5 tot 12 jaar

Succes is een keuze. Op de Dapper werken we met moderne, succesvolle leermethodes. Met de nadruk op rekenen, taal en lezen. We zetten in op zelfstandigheid en samenwerking, in een rijk en gevarieerd aanbod. En een goed begin is onontbeerlijk. Daarom zijn peuters al vijf dagen per week welkom op de Peuterschool. Om te spelen en te leren met buurtgenootjes.

 

2 Sport

Fit en gezond zijn, is erg belangrijk. Op de Dapper besteden we veel aandacht aan een gezond eetpatroon en een sportief leven. We bieden extra’s voor kinderen die dat nodig hebben. Bovendien ondersteunen we gezinnen die hier hulp bij kunnen gebruiken. Bewegen heeft een positieve invloed: kinderen die over goede bewegingsvaardigheden beschikken, presteren beter in bijvoorbeeld lezen, spellen en rekenen.

 

3 Kunstzinnige vorming

Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee in de maatschappij. Zo ontwikkel je inzicht, begrip voor elkaars normen, waarden en culturen. Kunstzinnige vorming stimuleert kinderen om andere ‘talen te spreken’. En brengt talent naar voren.

 

4 Digitaal, school van nu

Onze school legt de basis voor de vaardigheden van de 21e eeuw. Essentiële capaciteiten zoals ICT-vaardigheid, probleemoplossend vermogen, samenwerken, creativiteit, communiceren, kritisch denken en sociale-culturele bekwaamheid. ICT-kennis en -kunde is beslissend. Wij integreren ICT in de gehele doorgaande schoollijn, van 2,5 tot 12 jaar.

 

5 Na lestijd: talentontwikkeling in de Dapper Academie

Wij zijn ook serieus en ambitieus na de lestijd. We geven vorm en inhoud aan activiteiten die zich richten op talentontwikkeling en informeel leren. Voor betrokken, ondernemende en nieuwsgierige leerlingen. Om zich te ontwikkelen. Zelf en samen. Door ruimte te nemen en te pionieren.

To Top