In het kort

De Dapper Droom

De Dapper wil graag een gemengde school worden. Meer kinderen van allerlei culturen en kleuren dus. Waarom? Omdat wij denken dat we daar allemaal van leren. En omdat de wereld er simpelweg zo uit hoort te zien. Op onze website zullen daarom allerlei acties, bijeenkomsten en evenementen komen te staan. Met behulp van alle ouders, de nieuwe bewoners van de Dapperbuurt, de leerkrachten én onze kinderen gaan we ons daar samen hard voor maken.

De Dapper is niet zomaar een school

De Dapper is een buurtschool. Vele generaties uit de Dapperbuurt kregen er al les, maakten er plezier en leerden er hun beste vrienden kennen. Bewoners komen er graag over de vloer. De relatie tussen de ouders onderling én het contact met de leerkrachten is lekker losjes, laagdrempelig en  respectvol. We hebben een theater en een moderne gymzaal waar ook de buurt gebruik van maakt. Zo vervult de Dapper tevens een sociale functie voor de omwonende kinderen, hun ouders én de buurtbewoners.

Maar de Dapper is natuurlijk op de eerste plaats een school waar op hoog niveau kwalitatief taal- , lees- , én rekenonderwijs wordt gegeven. Het is ook bekend dat kinderen die voldoende bewegen en genoeg andere mogelijkheden aangeboden krijgen om hun talenten te ontdekken, beter in hun vel zitten, zich beter kunnen concentreren en daardoor succesvoller zijn. Daarom berust ons onderwijs op vijf pijlers: Les voor Succes, sport, cultuur en het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

In onze schoolgids  lees je alles over onze werkwijze, het lesprogramma, onze identiteit, de opvang en krijg je, nét als op onze website , een compleet beeld van de sfeer op onze school.

To Top