Peuters

Fijn met je buurtgenootjes naar dezelfde school. Hoe veilig en leuk is dat! Samen leren, spelen, vriendjes maken. Op onze peuterschool is extra aandacht voor taal. Maar vooral ook veel vrij spelen, spelletjes doen, veel bewegen en zingen. Precies wat een kind vanaf 2,5 jaar nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een blije peuter en een succesvolle toekomst. Onze peuterschool biedt niet alleen een flexibele vorm van opvang maar is ook een superleuke én een uitstekende voorbereiding op de basisschool. De peuterschool is een initiatief van Dynamo.

Blije Peuters

  • Een fijne, veilige speel- en leerplek in hun eigen buurt
  • Een doorgaande ontwikkellijn binnen en buiten schooltijden
  • Alle kinderen mogen twee dagen gratis naar de peuterschool
  • Extra betaalbare opvangmogelijkheden voor werkende ouders.

We organiseren regelmatig voorlichtingsochtenden voor ouders. De kinderen mogen natuurlijk gewoon mee. Want dát is toch de beste manier om te kijken hoe onze peuterschool werk.

Voor meer info bel of mail je met Cora Geijtenbeek ,  020-4609314, cgeijtenbeek@dynamo-amsterdam.nl of met Wilma Olivier,  020-4609300, wolivier@dynamo-amsterdam.nl

Inschrijven doe je op Dynamo Amsterdam.  Tel: 020 46 09 300

 

Dynamo-logo

 

Ouderbetrokkenheid

Er worden activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd voor de ouders van peuters (2 tot 4 jaar), eerste groepers en tweede groepers. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie over opvoeden en wordt er gesproken over situaties waarmee jouw kind op school misschien mee te maken krijgt. Zoals pesten, angst, eten en zelfstandigheid.

 

VVE-thuis is bijvoorbeeld een programma dat staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Met allerlei leuke oefeningen en activiteiten ondersteun en stimuleer je een kind bij het leren van de Nederlandse taal. Spelenderwijs dus. Zo geef je jouw kind een succesvolle start op basisschool.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Femke de Jongh, oudercontactfunctionaris van Dynamo. FJongh@dynamo-amsterdam.nl

To Top