Ouderbijdrage

Om onze kinderen zo veel en zo breed mogelijk onderwijs te bieden, voegen we er diverse leuke en leerzame activiteiten aan toe. Deze worden helaas niet door de overheid vergoed. Om de kosten voor iedereen betaalbaar te maken, heeft de school een ouderfonds. Het ouderfondsgeld wordt beheerd door de ouderraad (OR).

Bedragen ouderfonds 2019/2020:

  • voor één schoolgaand kind: € 25,- .
  • voor twee schoolgaande kinderen: € 40,.
  • voor drie of meer schoolgaande kinderen: € 55,-.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze bijdrage over te maken naar IBAN NL49INGB0004880275 ten name van Stichting DAP in de Dapperbuurt. Vergeet niet de naam van uw kind(eren) en groep(en) te vermelden!

 

Mocht u in twee termijnen willen betalen dan is dat mogelijk. Graag in overleg met Tonnie.

To Top