Ouderbetrokkenheid

Als ouder kun je veel betekenen voor onze school en daardoor ook voor de kinderen. De Dapper moedigt het aan om zoveel mogelijk betrokkenheid te creëren. Dat kan op allerlei manieren.  Het is immers in ieders belang dat onze kinderen het fijn vinden op school. Kinderen vinden het leuk als hun ouders actief deelnemen aan schoolse activiteiten en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de sfeer op school. Kinderen die met plezier naar school gaan, hebben meer positieve energie, staan open voor nieuwe uitdagingen en merken zo vanzelf dat leren ook heel leuk kan zijn. Hierdoor presteren ze beter en groeit hun zelfvertrouwen. Dat succes kan niemand ze later meer afnemen.

To Top