MR

MR betekent medezeggenschapsraad en bestaat uit een gelijke groep ouders en teamleden van onze school. Dat doen we omdat het belangrijk is dat zowel ouders als teamleden moeten kunnen besluiten over zaken die ons allemaal aangaan. Alle leden van de MR volgen de ontwikkelingen in het onderwijs, denken mee en hebben een stem bij eventuele veranderingen binnen de school. Natuurlijk is ook onze directeur Klaas de Roij bij elke vergadering aanwezig.

 

Wil je betrokken worden bij het reilen en zeilen van onze school. Dan ben je van harte welkom om onze vergaderingen bij te wonen. We komen elke zes weken samen.

Als het je niet lukt om bij een vergadering te zijn maar wil je bijvoorbeeld wél een onderwerp bespreekbaar maken? Stuur dan een mail naar mr@obsdedapper.nl.

Je kunt via dit e-mailadres ook doorgeven dat je bij de eerst volgende vergadering aanwezig bent.

 

Welke ouders zitten er in de MR:

 

Samira Abakhti

Mijn dochter Maryam zit in groep 4. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam-Oost. Ik vind het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school van hun kinderen. Ik heb ervoor gekozen om in de MR plaats te nemen omdat ik als ouder graag mee wil praten over het beleid en mee kan denken met wat er in de school omgaat.

 

Zhor Ismail

Ik ben Zhor Ismail, de moeder van Chahin (groep 6). Ik wil graag inzicht in wat er zich op school voordoet, hoe het daar reilt en zeilt en waar mijn kinderen en hun leerkrachten mee bezig zijn. Daarom heb ik besloten om lid te worden van de MR. Want middels de MR kan ik veel meer weten over de gang van zaken op school. En ik mag ook meedenken en over sommige zaken zelfs meebeslissen.

 

Mahmut Güler

Mijn naam is Mahmut Güler en ik ben woonachtig in Amsterdam-Oost. In deze buurt ben ik geboren en getogen en ik heb op de Basisschool Van Swinden gezeten (de voorganger van De Dapper). Ik vind het belangrijk dat iedere school kwaliteit levert omdat onze kinderen de juiste begeleiding en opleiding krijgen die ze verdienen. Het is misschien moeilijk om alles en iedereen tevreden te stellen maar je kunt wel naar perfectie streven. Dit is een van de redenen waarom ik gekozen heb voor de medezeggenschapsraad. Op De Dapper zie ik dat veel ouders zich erg betrokken voelen bij de school van hun kinderen en dat vind ik erg positief want dat geeft des te meer aan dat ouders willen dat hun kind door de school goed opgevangen wordt. Dit gaat verder dan alleen het laten inschrijven van je kind en maar hopen dat alles goed gaat. Ik wil de ouders dan ook vragen dat als er zaken zijn die niet goed verlopen (dus de meerderheid) en waarbij de medezeggenschapsraad invloed kan uitoefenen en mee kan denken dit dan aan ons door te geven. Ik hoop dat zolang mijn dochter hier op school zit ik de medezeggenschapsraad mag versterken.

 

Welke teamleden van De Dapper zitten er in de MR:

  • Anja Nusse (leerkracht groep 1-2B)
  • Maaike Hoonhout (leerkracht groep 3)
  • Sieske Mac-Nack (leerkracht groep 8)
To Top