Meldcode

STAIJ beleid huiselijk geweld en kindermishandeling + afwegingskader

Aandachtsfunctionaris: Mirjam Hoedemaker; algemeen beleidsmedewerker STAIJ. Zij zorgt voor de implementatie van het nieuwe beleid en is de trekker en aanspreekpunt voor de STAIJ-scholen over dit onderwerp.

Het STAIJ-beleid in deze is dat het landelijk beleid voor het onderwijs wordt gevolgd. Het afwegingskader dat daarbij voor de gehele organisatie wordt gevolgd is:

Meer informatie 

To Top