De dokwerker

In het project ‘De Dokwerker – Februaristaking 1941’ van Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School laten kinderen van groep 7 zien hoe je door je houding kun opkomen voor jezelf en anderen. Met kunstdocent Marije van der Hoeven maakten ze beelden, die samen een
onverzettelijke groep vormen. Met dichter Jos van Hest schreven ze er gedichten bij. Een ode aan De Dokwerker en alle stakers die in opstand durfden te komen. De beelden van de kinderen worden vanaf maandag tentoongesteld in het Nationaal Holocaust Museum.

To Top